Folkemødets Sociale Scene

Partnerne bag Folkemødets Sociale Scene ønsker at understøtte og udvikle den demokratiske samtale igennem tværgående og tematisk dialog. Formålet med Den Sociale Scene er at skabe et sted, hvor vi i fællesskab kan forsøge at adressere de problematikker i hverdagen og i det professionelle Danmark, der vedrører det sociale. Ved at engagere en bred kreds af partnere på tværs af det byggede, sociale og kulturelle, samt på tværs af branche- og organisationstyper omkring et fælles tema, skabes fokus på samfundets ansvar og vores fælles ansvar overfor hinanden. På den Sociale Scene håber vi på at kunne bidrage til at skabe nye partnerskaber, og vi inviterer til samtale og nye forståelser på tværs af brancher, fagligheder og forskelligheder.