Folkemødets Sociale Scene

Folkemødets Sociale Scene er i sin form og indretning et udtryk for den fællesskabende tankegang, der ligger til grund for scenen. Scenen har eksisteret siden 2017, hvor den startede som et eksperiment. Nu er Den Sociale Scene blevet en fast del af Folkemødet på Bornholm. Vi har været med som arbejdende partnere helt fra starten, hvor vi har været med til at sætte og designe scenen og kommunikationen omkring den.

Formålet med Den Sociale Scene er at skabe et sted, hvor vi i fællesskab kan forsøge at adressere de problematikker i hverdagen og i det professionelle Danmark, der vedrører det sociale. Ved at engagere en bred kreds af partnere på tværs af det byggede, sociale og kulturelle, samt på tværs af branche- og organisationstyper omkring et fælles tema, skabes der fokus på samfundets og vores fælles ansvar overfor hinanden. På den Sociale Scene håber vi på at kunne bidrage til at skabe nye partnerskaber, og vi inviterer til samtale og nye forståelser på tværs af brancher, fagligheder og forskelligheder.